Level 54 Level 56
Level 55

1351 - 1375


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
combine
kombajn, kombinát, koncern
wine
víno, piť víno, vínna spoločnosť
below
pod, dole, nižšie
cool
chlad, chladný, schladiť
voter
volič, volička
mean
znamenať, zamýšľať, mať v úmysle
learning
učenie (2.p.), učiaci (1.p.), autoadaptívny
bus
autobus, zbernica, spojovacie vedenie
hell
peklo, strašný život, zapadákov
dangerous
riskantný, neprípustný, nebezpečný
remind
pripomenúť, pripomínať, upomínať
moral
morálny, mravný, morálka
category
kategória, skupina, trieda
relatively
relatívne, pomerne
victory
víťazstvo, bohyňa víťazstva, zvíťaziť
academic
vysokoškolský, akademický, univerzitný
visit
navštíviť (4.p.), návšteva (2.p.), navštevovať (4.p.)
healthy
zdravý
fire
oheň, požiar, páliť
negative
negatív, zápor, negatívny
following
sledovanie (2.p.), následkom (2.p.), nasledovný
historical
historický, dejinný, patriaci minulosti
medicine
liek, medicína, liečiť