Level 55 Level 57
Level 56

1376 - 1400


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tour
túra, precestovať, cesta
depend
závislosť, závisieť, byť závislý
photo
fotografia, fotiť, fotka
finding
hľadanie (2.p.), objav (2.p.), hľadajúci
grab
uchopenie (2.p.), uchopiť (4.p.), uchmatnúť
direct
priamy, mieriť, namieriť
classroom
poslucháreň, trieda (miestnosť), učebňa
contact
kontakt, spojenie, spoj
justice
spravodlivosť, súdny proces, sudca
participate
zúčastniť sa, zapojiť sa, spoluzúčastniť sa
daily
denne, každodenne, každodenný
fair
čestný, férový, regulárny
pair
pár, dvojica, schodište
famous
slávny, slávna, slávne
exercise
cvičenie, vykonať, cvičiť
knee
koleno, rožnica, kľaknutie
flower
kvet, kvetina, kvetinový
tape
páska, pás, pásik
hire
najať, nájom, nájomný
familiar
oboznámený, dôverne známy, dobre známy
appropriate
vhodný, primeraný, upotrebiť
supply
dodávať, zásobovať, zásoba
fully
úplne, celkom, plne
cut
rez, zárez, výrez
will
bude, vôľa, (pomocné sloveso)