Level 56 Level 58
Level 57

1401 - 1425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actor
herec, činiteľ, splnomocnenec
birth
narodenie, pôvod, vznik
search
hľadanie (2.p.), hľadať (4.p.), vyhľadávací
tie
viazanka, kravata, priviazať
democracy
demokracia
eastern
východný, východná, východné
primary
primárny, prvotný, prvý
yesterday
včera, včerajšok, nedávno
circle
kotúč, krúžok, kružnica
device
prístroj, nástroj, vynález
progress
pokrok, progres, vývoj
next
nasledujúci, ďalší, budúci
bottom
dno, spodok, zadok (zadná časť tela)
island
ostrov, ostrovček, tvoriť ostrovy
exchange
výmena, zámena, premena
clean
čistiť, vyčistiť, úplne vyčistiť
studio
ateliér, štúdio, dielňa
train
vychovávať, vzdelávať, učiť
lady
dáma, pani, lejdy
colleague
spolupracovník, kolega
application
použitie, aplikácia, použitie (2.p.)
neck
krk, hrdlo, objať
lean
oprieť (sa), sklon, chudý (o človeku)
damage
poškodenie, zničenie, havária
plastic
plastický, plast, umelá hmota