Level 57 Level 59
Level 58

1426 - 1450


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tall
vysoký, veľký (o ľuďoch), neuveriteľný
plate
tanier, doska, plátovať
hate
nenávisť, nenávidieť, nemať rád
otherwise
inak, ináč, alebo
writing
písanie (2.p.), spis (2.p.), zapisovanie (2.p.)
male
samec, muž, chlap
start
štartovať, štart, začatie
alive
živý, žijúci, zaživa
expression
výraz (vyjadrenie, prejav, lingv i mat), vyjadrenie, kombinácia znakov
football
americký futbal, futbal, futbal (GB), futbalová lopta
intend
zamýšľať, mať v úmysle, chcieť povedať
attack
útok, útočný, útočiť
chicken
kurča, kura, sliepka
army
armáda, vojsko
abuse
zneužívanie, zneužitie, zneužívať
theater
divadlo, kino
shut
zavrieť, zatvoriť, vylúčiť
map
mapa, mapovať, zmapovať
extra
prídavok, príplatok, extra
session
zasadanie, sekcia, schôdza
danger
nebezpečie, nebezpečenstvo, nebezpečný
welcome
uvítať, vitajte, buďte vítaný
domestic
sluha, sluha v domácnosti, výrobok, domáci
lots
množstvo, spústa
literature
literatúra, písomníctvo, spisba