Level 58 Level 60
Level 59

1451 - 1475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rain
dážď, dažďový, pršať
desire
túžba, želanie, prianie
assessment
odhad, uloženie, ukladanie
injury
bezprávie, krivda, poškodenie
respect
rešpekt, zreteľ, rešpektovať
northern
severák, severný
nod
kývnuť, kývať, kývnutie
paint
farba, farbivo, maľba
fuel
palivo, tankovanie, pohonná látka
leaf
list (zo stromu), lístie, sklopná doska
dry
sucho, sušenie, sušiareň
Russian
ruština, Rus, ruský
instruction
inštrukcia, poučenie, nariadenie
fight
boj, bojovať, zápas (bitka, zápasenie)
pool
kaluž, bazén, vklad, spoločný
climb
šplhať (sa), stúpať, vystúpiť
sweet
sladký, miláčik, milý
lead
viesť, riadiť (4.p.), byť v čele (2.p.)
engine
stroj, motor, lokomotíva
fourth
štvrtý, štvrtá, štvrté
salt
soľ (chem.), osoliť, soliť
expand
rásť, šíriť sa, rozšíriť
importance
dôležitosť, závažnosť, váha
metal
kov, pokoviť, kovový
fat
tuk, masť, tučný