Level 5 Level 7
Level 6

126 - 150


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to state
konštatovať
never
nikdy
become
stať sa
between
medzi (7.p.), uprostred, medzitým
high
vysoký
really
skutočne, naozaj, v skutočnosti
something
niečo, voľačo, dačo
most
najviac (2.p.), väčšinou, najväčšia časť (2.p.)
another
iný, druhý, ďalší
much
veľa (2.p.), mnoho (2.p.), veľmi
family
rodina
own
vlastný
to leave
odísť, opustiť
to put
odloženie, odložiť, odložený
old
starý, bývalý, minulosť
while
zatiaľ čo, chvíľa, doba
to mean
znamenať, mať v úmysle
to keep
držať (4.p.), dodržiavať (4.p.), podporovať (4.p.)
student
študent
why
prečo, akože, však
let
nechať, dovoliť, pripustiť
great
ohromný, veľkolepý, veľkomyseľný
same
rovnaký, totožný, identický
big
veľký (množstvom, počtom), vysoký, rozsiahly
a group
skupina
a state
stav
to group
zoskupovať
to own
vlastniť