Level 59 Level 61
Level 60

1476 - 1500


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ticket
lístok, etiketa, tiket
software
programové vybavenie, program, software
disappear
zmiznúť, stratiť sa, miznúť
corporate
spoločnosť, hromadný, registrovaný
strange
cudzí, neznámy, čudný
lip
pera, okraj, neúprimný
reading
čítanie (2.p.), snímanie (2.p.), odčítanie (2.p.)
urban
mesto, mestský, v rámci mesta
mental
duševný, mentálny, rozumový
increasingly
stále viac, čoraz viac, narastajúcou mierou
lunch
obed, obedovať, desiatovať
educational
výchovný, vzdelávací, náučný
somewhere
niekde, niekam, dakde
farmer
roľník, farmár, sedliak
above
nad (4.p., 7.p.), navrchu, cez (4.p., číselne)
sugar
cukor, pocukriť, osladiť
planet
planéta, planétový
favorite
obľúbený, uprednostňovaný, preferovaný
explore
skúmať, bádať, preskúmať
obtain
získať, dostať (4.p., získať), získavať
enemy
nepriateľ, nepriateľský, odporca (nepriateľ)
greatest
najväčší
complex
komplex, súhrn, súbor
surround
obklopiť, obkľúčiť, okolie
athlete
atlét, športovec, atlétka