Level 60 Level 62
Level 61

1501 - 1525


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
invite
pozývať (4.p.), pozvať, vyzývať
repeat
opakovať, zopakovať, opakovanie
carefully
starostlivo, opatrne, pozorne
soul
duša, človek, osoba
scientific
vedecký, presný, exaktný
impossible
nemožný, neprijateľný, neuskutočniteľný
panel
panel, panelovať, obžalovaný
meaning
význam (zmysel), zmysel, významný
mom
mamička
married
ženatý, vydatá, manželský
instrument
prístroj, nástroj, pomôcka
predict
predvídať, predpokladať, predpovedať
weather
počasie, zvetrať (o hornine), prežiť
presidential
prezidentský, predsednícky
emotional
citový, emocionálny, vzrušivý
commitment
väzba (policajná), záväzok, povinnosť
bear
niesť, medveď, strpieť
pocket
balík, vrecko, vreckový
thin
chudý, tenký, riedky (napr. vzduch)
temperature
teplota, stupeň, horúčka
surprise
prekvapiť, prekvapovať, prekvapenie
poll
voliť, hlasovať, voľby
proposal
návrh, ponuka, ponúknutie
consequence
výsledok, následok, dôsledok