Level 61 Level 63
Level 62

1526 - 1550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
half
polovica (2.p.), pol, polovička (2.p.)
breath
závan, náznak, dych
sight
zrak, pohľad, zbadať
cover
kryt, úkryt, krytie
balance
váha (2.p.), rovnováha (2.p.), vyváženie (2.p.)
adopt
prijať, osvojiť si, prijať za vlastného
minority
minorita, menšina, minoritný
straight
priamy, rovný, priamo
connect
zapojiť, pripájať, prepojiť
works
továreň, pracuje, továrne
teaching
učenie (2.p.), vyučovanie (činnosť), náuka (2.p.)
belong
patriť, náležať, patriť (niekomu, komusi)
aid
pomoc, pomôcka, pomocný prostriedok
advice
rada (ponaučenie), poučenie, poradiť
okay
v poriadku, dobre, správny
photograph
fotografia, fotografovať, podobizeň
empty
prázdny, pustý, zbavený
regional
regionálny, oblastný, krajový
trail
vliecť (sa), popínať sa, stopovať
novel
román, nový, neobvyklý
code
kód, kľúč, znak
somehow
nejako, akosi, dajako
organize
organizovať (sa), zorganizovať, utriediť
jury
porota, jury, náhradný
breast
prsník, hrudník, hruď