Level 62 Level 64
Level 63

1551 - 1575


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Iraqi
Iráčan, iracký, Iráčanka
human
človek, ľudský tvor, ľudský
acknowledge
uznávať, uznať, priznávať
theme
téma, námet, predmet
storm
búrka, zúriť, búriť
union
jednota, únia, zväz
record
zapisovať, záznam, rekord
desk
stôl, stolík, písací stôl
fear
strach, mať strach, báť sa
thanks
vďaka, ďakujem (3.p.), ďakovať
fruit
ovocie, plod, zisk
under
pod (7.p.), dolu, pri (6.p.)
expensive
drahý (o cene), nákladný
yellow
žltý, žltá farba, žltosť
conclusion
uzavretie, výrok, súhrn
prime
rozkvet, začiatok, prvý
shadow
tieň, zatieniť, sledovať
struggle
zápasiť, bojovať, boj
conclude
vyvodzovať, usudzovať, prísť k názoru
analyst
analytik, komentátor, vykladač
dance
tanec, tanečná zábava, tanečná zábava (ples)
regulation
usmernenie, nastavenie, predpísaný
being
bytosť, tvor, bytie
last
trvať, posledný, predošlý
ring
zvoniť, znieť, prsteň