Level 64 Level 66
Level 65

1601 - 1625


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
but
ale, avšak, však
profit
zisk, profit, prospech
angry
rozhnevaný, nahnevaný, zlostný
crew
posádka, mužstvo, personál
deep
hlbina, hlbiny podsvetia, hlbiny vesmíru
accident
nehoda, porucha, náhoda
meal
jedlo, pokrm, múka
hearing
vypočutie, vypočúvanie, prerokovanie
traffic
doprava, dopravný ruch, dopravný
muscle
sval, svalovina, sila
notion
názor, nápad, dojem
capture
zachytiť (4.p.), chytiť (4.p.), zajať
prefer
uprednostňovať, preferovať, mať radšej
truly
úprimne, skutočne, oddane
earth
zem, zemeguľa, pevnina
Japanese
japončina, Japonec, Japonka
chest
truhla, debna, prádelník
thick
tučný, tlstý, silný
cash
hotovosť, peniaze, preplatiť
museum
múzeum, muzeálny, muzeálna
beauty
krása, krásavica, kráska
emergency
havária, porucha, výpomoc
unique
jedinečný, jedinečnosť, unikum
internal
interný, vnútorný, domáci
ethnic
etnický, národopisný, folklóristický