Level 65 Level 67
Level 66

1626 - 1650


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
link
spojenie, väzba (spojenie, prepojenie), spojiť (4.p.)
stress
tlak, stres, napätie
content
obsah, zmysel, objem
select
vybrať (si), vyvoliť, vyvolený
root
koreň, zakoreniť sa, ryť
nose
nos, čuch, čuchať
declare
deklarácia, priznanie k precleniu, vycliť
outside
vonkajšok, vonkajšia strana, vonkajší
appreciate
ceniť (4.p.), ceniť si (4.p.), oceniť (4.p.)
actual
aktuálny, súčasný, terajší
bottle
fľaša, flaštička, alkohol
hardly
ťažko, tvrdo, kruto
setting
nastavenie, usporiadanie, umiestnenie
launch
spustiť, začať, loď
file
zoznam, súbor (počítačový, zložka), pilník
sick
chorý, nezdravý, chorý človek
outcome
dôsledok, výsledok, záver
ad
inzerát, reklama
defend
brániť (4.p.), chrániť (4.p.), ochraňovať (4.p.)
matter
skutočnosť, záležitosť, podstata
duty
povinnosť, úloha, úväzok
sheet
pokrývka, prikryť, list
ought
by si
ensure
zaistiť, zabezpečiť, zaručiť
Catholic
katolík