Level 66 Level 68
Level 67

1651 - 1675


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extremely
krajne, mimoriadne, neobyčajne
extent
rozloha, rozmer, objem
component
zložka, súčasť, komponent
mix
miešať (sa), zmes, miešanie
long-term
dlhodobý, dlhoročný, dlohodobý
slow
pomalý, spomaľovať, nudný
contrast
kontrast, protiklad, rozdiel
zone
zóna, rozdeliť rajóny, zónový
wake
zobudiť sa, prebudiť sa, budiť sa
challenge
výzva (na sútaž, na súboj), protest, náročná úloha
airport
letisko
brown
hnedý, hnedá farba, hnedé
standard
štandard, štandardný, normál
shirt
blúza, košeľa, tričko
pilot
lodivod, pilot, riadiť
warn
upozorniť, varovať, vystríhať
ultimately
napokon, koniec-koncov, hlavne
cat
mačka, kocúr, mačkovitá šelma
contribution
príspevok, kontribúcia, článok
capacity
spôsobilosť, schopnosť, duševná schopnosť
ourselves
sebe, si, my sami
estate
realita, pozemok, panstvo
guide
príručka, návod, vodca
circumstance
okolnosť, obradnosť, náhoda
snow
snežiť, sneh, sneženie