Level 67 Level 69
Level 68

1676 - 1700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
English
angličtina, anglický jazyk, po anglicky
politician
politik, taktik
steal
kradnúť (3.p., 4.p.), odcudziť, krádež
pursue
stíhať, prenasledovať, sledovať
slip
pošmyknutie, pokĺznutie, kĺzať sa
percentage
percentuálny podiel (2.p.), percentuálna hodnota (2.p.), percentuálna sadzba (2.p.)
meat
mäso, jedlo, strava
funny
zábavný, veselý, komický
neither
vôbec, vôbec nie, ani
soil
pôda, zemina, zašpiniť
surgery
operácia, chirurgia, ordinácia
correct
korektný, korigovať, korektúra
Jewish
židovský, židovská, židovské
blame
obviňovať, viniť, dávať za vinu
estimate
odhad, určenie, stanovenie
due
daň, clo, poplatok
basketball
basketbal
late
neskorý, oneskorený, nedávny
golf
golf
investigate
vyšetriť, preskúmať, vyhľadávať
crazy
bláznivý, bláznivá, bláznivé
significantly
významne
chain
reťaz, reťazový, reťaziť
branch
odbor, rezort, vedný obor
combination
kombinácia, kombinovanie, spojenie