Level 68 Level 70
Level 69

1701 - 1725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
just
len, práve, správny
frequently
často opakovaný, veľakrát, mnohokrát
governor
guvernér, vladár, správca
relief
úľava, útecha, pomoc
user
používateľ, užívateľ, spotrebiteľ
dad
otec, apa, apo
kick
kopnúť, kop, kopnutie
part
časť, čiastočný, rozdeliť
manner
spôsob, metóda, štýl
ancient
starodávny, staroveký, staroveká
silence
ticho, mlčanie, umlčať
rating
ohodnotenie, klasifikovanie, odhad
golden
zlatý, drahocenný, pozlátený
motion
pohyb, pokynúť, podnet
German
nemčina, Nemec, nemecký
gender
gramatický rod, rod (gramat.), plodiť
solve
riešiť, vyriešiť, rozriešiť (4.p.)
fee
odmena, poplatok, pozemok
landscape
kraj, krajina, krajinka
used
používal, používaný, použitý
bowl
misa, miska, čaša
equal
rovnaký, rovný, rovná
long
dlhý, dlho, dĺžka
official
oficiálny, úradný, funkcionár
forth
vpred, preč, z