Level 6 Level 8
Level 7

151 - 175


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to begin
začať, začať sa, začínať
to seem
vyzerať, zdať sa, pripadať
a country
krajina, vidiek, vidiecky
a help
pomoc
to talk
hovoriť, rozprávať, rozhovor
where
kde, kam, odkiaľ
to turn
krútiť, otočiť
problem
problém, úloha, otázka
every
každý, každá, každé
start
štartovať, štart, začatie
hand
ruka
might
mohol by, smel by
American
americký, Američan
to show
ukázať
a part
časť
against
proti, oproti (3.p.), naproti (3.p.)
to place
umiestniť, ponechať
such
taká
again
zasa, opäť, znova
few
niekoľko (2.p.), pár (2.p., niekoľko), málo (2.p.)
case
prípad, kausa, skriňa
week
týždeň
company
spoločnosť, firma
system
systém, zariadenie, sústava
each
každý, každá, každé
to help
pomáhať
a turn
otočenie, zákruta
a show
šou, ukážka
a place
miesto
a might
sila
to part
rozdeliť, rozísť sa