Level 69 Level 71
Level 70

1726 - 1750


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frame
kostra, rám, zostaviť
typical
typický, typový, charakteristický
except
mimo (2.p.), okrem (2.p.), až na (4.p.)
conservative
prívrženec, konzervatívec, člen konzervatívnej strany
eliminate
eliminovať, odstrániť, vylúčiť
host
hostiteľ, hostiteľský, hlavný
hall
sieň, hala, sála
trust
predpokladať, dôvera, trust
ocean
oceán, oceánsky, morský
row
rad, riadok, prepraviť na veslici
producer
výrobca, producent, tvorca
afford
poskytnúť, dopriať si, dovoliť si
meanwhile
zatiaľ, počas (2.p.), medzitým
regime
režim, zriadenie
division
diel, oddiel, úsek
confirm
potvrdiť, overiť (4.p.), potvrdzovať (4.p.)
fix
fixovať, upevniť, pripevniť
appeal
výzva (verejné vzhlásenie), prosba, žiadosť
mirror
zrkadlo, odrážať, reprezentovať
tooth
zub, ozúbkovať, ozubiť
smart
rýchly, pohotový, moderný
length
dĺžka, trvanie, kus
entirely
celkom, naprosto, úplne
rely
spoliehať sa, dôverovať, spoľahnúť sa
topic
téma, námet, predmet (rozhovoru)