Level 70 Level 72
Level 71

1751 - 1775


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complain
sťažovať sa, reklamovať, sťažovať si
issue
sporná otázka, vydanie, otázka
variable
premenná veličina (premenná - podst. meno), variabilný, premenný
back
späť, nazad, vzadu
range
horský hrebeň, rozsah, zoradiť
telephone
telefón, telefonovať (3.p.), telefónny
perception
vnem, vnímanie, percepcia
attract
vábiť, priťahovať, lákať
confidence
tajomstvo, dôvernosť, utajenie
bedroom
spálňa
secret
tajný, utajovaný, skrytý
debt
dlh, dlžoba, záväzok
rare
vzácny, zriedkavý, ojedinelý
his
svoj
tank
nádrž, tankový, cisternový
nurse
zdravotná sestra, ošetrovateľka, ošetrovať
coverage
spravodajstvo, pozornosť médii, poistenie
opposition
opozícia, protiklad, kontrast
aside
bokom od (2.p.), na bok od (2.p.), vedľa (2.p.)
anywhere
niekde, niekam, nikde
bond
pojivo, spojivo, spojka
pleasure
potešenie, radosť, pôžitok
master
pán, majster, učiteľ
era
éra, vek, doba
requirement
požiadavka, nárok, potreba