Level 71 Level 73
Level 72

1776 - 1800


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
check
kontrola, šek (US), revízia
stand
stáť (zaujímať vzpriamenú polohu), postaviť, stanovište
fun
zábava, žart, sranda (hovorovo)
expectation
očakávanie, vyhliadky, pravdepodobnosť
wing
krídlo, krídlový, letieť
separate
oddeľovať, separovať, rozdeľovať
now
teraz, hneď, ihneď
clear
jasný, vyčistiť, vyjasniť sa
somewhat
trocha, potenciálne, trochu
pour
liať, nalievať, odlievať
stir
pohnúť (sa), hýbať (sa), miešať
judgment
názor, rozsudok
beer
pivo, pivný, záparový
reference
odkaz, odvolávka, referencia
tear
slza, trhať, roztrhnúť
doubt
pochybnosť, neistota, podozrenie
grant
grant, grantový, udeliť
seriously
vážne, ťažko, bez žartov
minister
vyslanec, poslúžiť, pomocník
totally
úplne, dokonale, celkom
hero
hrdina
industrial
priemyslový, priemyselný, továrenský
cloud
mrak, oblak, zatiahnuť sa
stretch
natiahnuť, natiahnutie, roztiahnutie
winner
víťaz, výherca