Level 73 Level 75
Level 74

1826 - 1850


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oppose
postaviť sa, čeliť, brániť
contemporary
súčasník, rovesník, dnešný
route
cesta, určiť cestu, určiť smer
multiple
viacnásobný, mnohonásobný, niekoľkonásobný
essential
základný, nutný, hlavný
question
otázka, problém, bádanie
league
liga (2.p.), zväz, spolok (2.p.)
criminal
zločinec, kriminálny, zločinný
careful
opatrný, starostlivý, dbajúci
core
jadro, dreň, ohryzok
upper
vrchný, vyšší, zvršok (topánky)
rush
hnať (sa), rútiť sa (hnať sa), ruch
necessarily
nevyhnutne, nutne
specifically
špecifický, výslovne, konkrétne
tired
unavený, ustatý, presýtený
rise
vstať, vzostup, stúpanie
employ
zamestnanie, práca, služba
holiday
dovolenka, prázdninový, tráviť dovolenku
vast
šíry, rozsiahlosť, nedohľadný
resolution
rezolúcia, uznesenie, rozhodnutie
household
domácnosť, domácky, úžitkový
fewer
menej
abortion
potrat, neúspech, fiasko
apart
bokom (2.p.), oddelene, zvlášť (o sebe)
witness
svedok, dosvedčiť, svedčiť o čom