Level 74 Level 76
Level 75

1851 - 1875


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
match
porovnávať, zápas (športový), zhoda
barely
sotva, sťažka, iba
sector
výsek (vymedzená časť, geom: kruhový), úsek, sektor
representative
predstaviteľ, zástupca, poslanec (US)
beneath
dole, pod (dole), popod
beside
pri, vedľa (priestorovo), v porovnaní
black
načierniť, zatemniť, čerň
incident
incident, udalosť, príhoda
limited
limitovaný, ohraničený, obmedzený
proud
pyšný, hrdý, pyšná
flow
prúd (tok - hmota, voda, elektrina), tok, tiecť
faculty
schopnosť, nadanie, zručnosť
increased
zvýšený, zväčšený, vzrastajúci
waste
zničiť, znehodnotiť, pustý
merely
iba, len, jedine
mass
masa (2.p.), hromada (2.p.), hromadiť (4.p.)
emphasize
zdôrazňovať (4.p.), zdôrazniť, vytyčovať
experiment
experiment, pokus, proces testovania
definitely
určite, rozhodne, samozrejme
bomb
granát, bomba, bombový
enormous
obrovský, ohromný, ohavný
tone
tón, tón (vo farbe), intonácia
liberal
veľkorysý, liberálny, liberál
massive
masívny, masový, obrovský
engineer
inžinier, strojár, technik