Level 75 Level 77
Level 76

1876 - 1900


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wheel
otáčať sa, zbrúsiť, postrkovať
female
žena, samica, samička
decline
rozpad, rozklad, sklon dňa
invest
investovať, vložiť, vkladať
promise
sľub, sľúbiť, sľubovať
cable
lano, kotvové lano, reťazovitá ozdoba
towards
k, ku, okolo
expose
exponovať, prejav, vyhlásenie
rural
vidiecky, dedinský, poľnohospodársky
AIDS
AIDS (choroba), AIDS (druh vírusu)
Jew
Žid, židovský, úžerník
narrow
úzky, zúžiť (sa), dôkladný
cream
krém, smotana, majitelia poistiek, ktorí platia najnižšiu poistku, pretože sú najmenej rizikovou skupinou
secretary
tajomníčka, tajomník, sekretár
gate
brána, vchod, hradlo
solid
priestorový, trojrozmerný, tuhý
hill
vrch, kopec, pahorok
typically
typický, poväčšine
noise
hluk, šum, zvuk
grass
tráva, trávnik, pastvina
unfortunately
žiaľ, bohužiaľ, nanešťastie
hat
klobúk, klobúkový, priestor
legislation
zákonodarstvo, zákony, legislatíva
succeed
mať úspech, byť úspešný, podariť sa
either
obaja, oboje, jeden z dvoch