Level 76 Level 78
Level 77

1901 - 1925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
celebrate
osláviť, oslavovať, sláviť
achievement
úspech, výkon, dosiahnutie
fishing
rybolov, rybačka, lov
drink
nápoj, drink, dúšok
accuse
obviniť (2.p.), obžalovať (4.p.), obvinenie
hand
ruka, pracovná sila, ručička
useful
schopný, úžitkový, vhodný
land
zem, pevnina, krajina
secret
tajný, utajovaný, skrytý
reject
vrátenie, vrátený, vrátiť
talent
talent, nadanie, talentovaný človek
taste
vkus, chuť, chutiť
characteristic
vlastnosť, znak, exponent
milk
mlieko, dojiť, odsávať
escape
útek, útek (z väzby), únik
cast
vrh, hod, odliatok
sentence
veta, výrok, nález
unusual
neobyčajný, jedinečný, pozoruhodný
closely
blízko, tesne, neďaleko
convince
presvedčiť, byť presvedčený
height
vzrast, výšina, návršie
physician
doktor, lekár
assess
uložiť, oceniť, oceňovať
sleep
spánok, spať, driemať
plenty
množstvo, hojnosť, spústa