Level 77 Level 79
Level 78

1926 - 1950


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ride
jazdiť, jazda, ísť
virtually
v skutočnosti, vlastne, prakticky
first
prvý, najskôr, predovšetkým
addition
sčítanie, súčet, doplnok
sharp
ostrý, ostro, ostrá špička
creative
tvorca, kreatívny, kreatívna
lower
nižší, dolný, znižovať
behind
za, vzadu za (7.p.), vzadu
approve
schváliť, schvaľovať, uznávať
explanation
vysvetlenie, objasnenie, výklad
outside
vonkajšok, vonkajšia strana, vonkajší
gay
homosexuál, homosexuálny, buzerant
campus
školská pôda, školské priestory, školský dvor
proper
vlastný, správny, poriadny
live
žiť, bývať, živý
guilty
vinný, trestuhodný, previnilý
living
život, žitie, živý
acquire
získať, získavať, nadobudnúť
compete
súťažiť, konkurovať, uchádzať sa
technical
priemyselný, remeselný, špeciálny
plus
plus, znamienko plus, kladná veličina
mind
myseľ, myslenie, dať pozor
potential
možný, teoretický, potenciálny
immigrant
prisťahovalec
weak
krehký, slabý (nápoj), vratký