Level 78 Level 80
Level 79

1951 - 1975


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
illegal
nelegálny, ilegálny, neprípustný
hi
čau, nazdar, ahoj
alternative
alternatíva, alternatívny, druhá možnosť
interaction
interakcia, vzájomné pôsobenie, vzájomná súčinnosť
column
kolónka, vertikálny blok políčok, blok
personality
osobnosť, právna subjektivita, právny status
signal
signál, znamenie, signalizovať
curriculum
životopis, školská osnova, štúdijný plán
list
zoznam, súpis, súbor
honor
česť, pocta (US), uznať
passenger
pasážový, cestujúci, pasažier
assistance
asistencia, podpora, pomoc
forever
navždy, nastálo, naveky
fun
zábava, žart, sranda (hovorovo)
regard
všímať si, ohľad, pozornosť
Israeli
izraelský, Izraelčan, izraelčina
association
združenie, zväz, spoločnosť
twenty
dvadsať (2.p.), dvadsiatka (2.p.)
knock
udrieť, rana, úder
review
posúdiť, zhodnotiť, prehodnotiť
wrap
obaliť, baliť, zabaliť
lab
laboratórium, laborka
offer
ponúknuť, ponuka, cenová ponuka
display
vystavenie, zobrazenie, výklad
criticism
kritika, posudok, recenzia