Level 7 Level 9
Level 8

176 - 200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
right
pravý, správny, právo
program
program
hear
počuť (4.p.), počúvať (4.p.)
question
otázka
during
v priebehu (2.p.), počas (2.p.), behom (2.p.)
play
hra, hrať
government
vláda
run
behať, bežať, beh
small
malý, drobný, nízky
number
číslo, číslica, počet
off
mimo (2.p.), od (2.p.), preč
always
vždy, stále
move
pohnúť (sa), pohybovať (sa), pohyb (2.p.)
night
noc
live
žiť, bývať, živý
Mr
pán (skrátené oslovenie)
point
bod, hrot
believe
veriť, uveriť (3.p.), myslieť
hold
držať
today
dnes
bring
niesť, nosiť, priniesť
happen
stať sa, prihodiť sa, náhodou
next
nasledujúci, ďalší, budúci
without
bez
before
pred, skôr, predtým