Level 79 Level 81
Level 80

1976 - 2000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
asset
klad, užitočná vec, kladná položka
depression
úder, kríza, depresia
spiritual
duchovný, spirituál, duševný
musical
muzikál, hudobný, melodický
journalist
novinár, žurnalista, publicista
prayer
prosba, modlitba, žiadosť
suspect
podozrievať, šípiť, podozrivý človek
scholar
štipendista, bádateľ, odborník
warning
upozornenie, varovanie, varovný
climate
klíma, podnebie, ovzdušie
cheese
syr, syrový, syrársky
observation
pozorovanie, komentár, poznámka
childhood
detstvo
payment
platba, zaplatenie, platenie
sir
pán
permit
povoliť, dovoliť, povolenie
cigarette
cigareta, cigaretový
definition
určenie, popis, výklad
priority
priorita, prednosť, prednostné postavenie
bread
chlieb, chlebový, potrava
creation
tvorba, tvorenie, výtvor
graduate
absolvovať, byť promovaný, absolvent univerzity
request
požiadavka, žiadosť, žiadať
emotion
emócia, cit, dojatie
scream
krik, výkrik, skríknuť