Level 80 Level 82
Level 81

2001 - 2025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dramatic
dramatický, divadelný
universe
vesmír, svet, ľudstvo
gap
rozdiel, rozpor, diferencia
excellent
výborný, vynikajúci, znamenitý
deeply
hlboko, temne
prosecutor
štátny zástupca, žalobca (štátny), prokurátor
mark
značiť, značka, známka
green
zelený, trávnik, zeleň
lucky
šťastný, šťastlivý, úspešný
drag
ťahanie, unášanie, strhnutie
airline
letecká dopravná spoločnosť, letecká linka
library
knižnica, knihovňa, pracovňa
agenda
agenda, program, program porady
recover
získať späť, dostať naspäť, znovu nájsť
factory
závod, továreň, stanica, obchodná
selection
výber, voľba, vybranie
primarily
hlavne, najmä, v prvom rade
roof
strecha, klenba, strop
unable
neschopný, nespôsobilý, slabý
expense
výdaj, výdavok, réžia
initiative
iniciatívny, iniciatíva, podnet
diet
diéta, jedlo, výživa
arrest
zatknúť, zatknutie, väzba
funding
financovanie
therapy
liečba, liečenie