Level 81 Level 83
Level 82

2026 - 2050


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wash
naplavovať, umývať, prať
schedule
rozvrh, zoznam, plánovať
sad
smutný, skľúčený, nešťastný
brief
súhrn, výťah (zo správ), stručný
housing
byt, prístrešie, kryt
post
pošta, poštový, odoslať
purchase
kúpiť, získať, nákup
existing
existujúci, jestvujúci, skutočný
dark
tma, temno, súmrak
steel
oceľ, oceľový, ocieľka
regarding
s ohľadom na (4.p.), vzhľadom na (4.p.), ohľadne (2.p.)
shout
kričať, volať, volanie
remaining
zvyšujúci, ostatný, pozostalý
visual
vizuálny, zrakový, viditeľný
fairly
veľa, značne, dosť
chip
trieska, íver, konfeta
violent
násilnícky, prudký (silný), ostrý
silent
nehlučný, pokojný, mlčiaci
suppose
predpokladať, domnievať sa, myslieť
self
ja, vlastná osobnosť, samo
bike
bicyklovať, bicykel, motocykel
tea
čaj, čajovník, piť čaj
perceive
vnímať, chápať, si uvedomiť
comparison
porovnanie, prirovnanie, komparácia
settlement
usadenie, osídľovanie, zaplatenie