Level 82 Level 84
Level 83

2051 - 2075


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
layer
vrstva, rez, sloj
planning
plánovanie, navrhovanie, projektovanie
far
ďaleký, ďaleko, vzdialený
description
opis, popis, líčenie (2.p.)
later
neskôr, neskorší, potom
slow
pomalý, spomaľovať, nudný
slide
pokĺznutie, šmyknutie, skĺznuť
widely
široko, značne, všeobecne
wedding
sobáš, svadba, svadobný
inform
oznámiť, oznamovať, poučiť
portion
časť, podiel, porcia
territory
územie, teritórium, oblasť
immediate
okamžitý, neodkladný, priamy
opponent
protivník, súper, odporca
abandon
zriecť sa (2.p.), opustiť (4.p.), zanechať
link
spojenie, väzba (spojenie, prepojenie), spojiť (4.p.)
lake
jazero, rybník, laková farba
transform
zmeniť, zvyšovať, zobrazovať
tension
napnutie, naťahovanie, napínanie
leading
vedenie (2.p.), vedúci, popredný
bother
trápiť, obťažovať (sa), rozčúliť
consist
skladať (sa), skladať sa, spočívať
alcohol
alkohol, lieh, liehovina
enable
zapnúť (4.p.), aktivovať (4.p.), odblokovať (4.p.)
bend
ohnúť, zahnúť, ohnúť (sa)