Level 83 Level 85
Level 84

2076 - 2100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
saving
zachraňujúci, ukladanie, šetrenie
gain
zvýšenie hodnoty, zisk, výnos (zisk)
desert
púšť, zásluha, vzdať sa
shall
som povinný, budem, mať povinnosť (právnicky ako "must")
error
chyba, omyl, nepresnosť
release
pustiť (uvoľniť), uvoľniť, prepustenie
cop
potáč, potáčový, dutinkový
Arab
Arab, arabský, arabský kôň
double
dvojitý, duplikát, dvojaký
walk
viesť (koňa), chodiť, prechádzka
sand
piesok, posypať pieskom, pieskový
Spanish
španielčina, Španiel, španielsky
rule
pravidlo, vládnuť, riadiť
hit
udrieť (4.p.), úder, hit (hudobne)
print
stopa, tlačiť, odtlačok
preserve
chrániť, uchovať, zachovať
passage
pasáž, priechod, prechod
formal
spoločenský, formálny, oficiálny
transition
prechod, prechodný, premena
existence
bytie, trvanie, existencia
album
album, pamätník, pamätníček
participation
účasť, podiel, spoluúčasť
arrange
zrovnať, dojednať, urovnať
atmosphere
atmosféra, ovzdušie, vzduch
joint
spoj, spojiť, spojenie