Level 84 Level 86
Level 85

2101 - 2125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reply
odpoveď, reakcia, odpovedať
cycle
takt, perióda, interval (syn.)
opposite
opak, protiklad, opačný
lock
zámka, uzáver, zaistiť (4.p.)
whole
celý, vcelku, celá
deserve
zasluhovať, zaslúžiť (si), zaslúžiť si
consistent
zhodný, dôsledný, zhodná
resistance
odpor, vzdor, odolnosť
discovery
zistenie, objavenie, objav
tear
slza, trhať, roztrhnúť
exposure
expozícia, odhalenie, vystavenie
pose
sedieť (stáť) ako model, pózovať, postoj
stream
prúd (hmota, voda, plyn, ľudia, autá), prúdiť, tiecť
sale
predaj, výpredaj, tržba
trust
predpokladať, dôvera, trust
benefit
dobročinnosť, prospech, úžitok
pot
kvetináč, hrniec, nádoba
grand
veľký, veľkolepý, skvelý
mine
môj, baňa, ťažiť
hello
ahoj, haló, nazdar
coalition
koalícia
tale
rozprávanie, historka, povesť
knife
nôž, rezať, čepeľ
resolve
rozhodnúť, analyzovať, rozriešiť
racial
rasový, plemenný