Level 85 Level 87
Level 86

2126 - 2150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
phase
fáza, stav, sfázovať
present
prezentovať, uviesť, dar
joke
vtip, žart, predmet žartu
coat
kabát, plášť, obal
Mexican
mexický, Mexičan
symptom
príznak, symptóm, známka
contact
kontakt, spojenie, spoj
manufacturer
továrnik, výrobca
philosophy
filozofia, múdrosť, koncepcia
potato
zemiak, zemiakové
interview
interview, pohovor, rozhovor
foundation
nadácia, fond, zakladanie
quote
kótovať, zaznamenať, citovať
online
online, priamo, priamy
pass
prejsť, priechod, cesta
negotiation
rokovanie, jednanie, vyjednávanie
good
dobrý, tovar, dobro
urge
upozorňovať, urgovať, pripomínať
occasion
príležitosť, vhodná doba, spôsobiť
dust
prach, prášok, poprašok
breathe
výdych, dýchať, nadýchať
elect
voliť, zvoliť, rozhodnúť sa
investigator
vyšetrovateľ, výskumník, detektív
jacket
plášť, kabát, kazajka
glad
potešený, potešujúci, radostný