Level 86 Level 88
Level 87

2151 - 2175


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ordinary
štandardný, normálny, ordinár
reduction
redukcia, redukovanie, zredukovanie
rarely
zriedka, málokedy, znamenite
shift
zmeniť, posuv, odklon
pack
balík, zbaliť, zbaliť sa
suicide
samovražda, samovrah
numerous
početný, mnohí
touch
dotyk, dotknúť sa, dotýkať sa
substance
hmota, látka, materiál
discipline
disciplína, poriadok, kázeň
elsewhere
niekde inde, niekde inam, niekam inam
iron
železo, železný, žehliť
practical
praktický, použiteľný, vhodný
moreover
a čo viac, ďalej, potom
passion
vášeň, cit, afekt
volunteer
brigádnik, dobrovoľný, dobrovoľník
implement
zavádzať, uskutočniť, nástroj
essentially
podstatne, zásadne, v zásade
gene
gén, vrod
enforcement
vynútenie, presadenie, zdôraznenie
sauce
omáčka, okoreniť, byť drzý
independence
nezávislosť, suverenita, samostatnosť
marketing
marketing, prieskum trhu, odbyt
priest
kňaz, duchovný, páter