Level 87 Level 89
Level 88

2176 - 2200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amazing
prekvapujúci, udivujúci, vynikajúci
intense
intenzívny, prudký, silný
advance
pokrok, pokročiť, postup
employer
zamestnávateľ, užívateľ
shock
šok, otras (2.p.), šokovať (4.p.)
inspire
inšpirovať, nadchnúť, naplniť
adjust
nastaviť, nastavovať, dať do poriadku
retire
odísť, ísť spať, ústup
sure
jasný, iste, zrejmý
visible
očividný, zjavný, zrejmý
kiss
bozk, bozkať, bozkávať
illness
choroba, nemoc, zloba
cap
čepiec, čiapka, čapica
habit
zvyk, návyk, obyčaj
competitive
konkurencia, súťažiaci, súťažný
juice
džús, šťava, pohonná látka
congressional
parlamentný, kongresový
involvement
angažovanosť, účasť, zainteresovanosť
dominate
vládnuť, prevládať, byť hlavnou zložkou
previously
toho času, vtedy, predtým
whenever
vždy, kedykoľvek, len čo
transfer
odovzdať (majetok), prevod (2.p.), prenos
analyze
analyzovať, rozoberať, rozobrať
another
iný, druhý, ďalší
attach
pripevniť, získať, prikladať význam