Level 88 Level 90
Level 89

2201 - 2225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for
pre (4.p.), za (príčina), pred (7.p.)
Indian
Ind, indián, indický
disaster
nešťastie, havária, fiasko
parking
parkovanie, parkovacia, parkovacia poloha (poloha voliacej páky automatickej prevodovky)
prospect
výhľad, vyhliadka, hľadať (niečo)
boss
šéf, boss, majster
complaint
sťažnosť, reklamácia (sťažnosť), choroba
championship
majstrovstvo (šport), majstrovský, šampionát
coach
koč, kočík, kočiar
exercise
cvičenie, vykonať, cvičiť
fundamental
základný, fundamentálny, podstatný
severe
prísny, krutý, drsný
enhance
zlepšiť, zvýšiť, zvyšovať
mystery
tajomstvo, záhada, tajnostkárstvo
impose
uvaliť, zaviesť (úradne), predpísať
poverty
chudoba, núdza, nedostatok
other
iný, druhý, ďalší
entry
vchod, vstup, vjazd
fat
tuk, masť, tučný
spending
utrácanie, útrata, výdaj
king
kráľ
evaluate
oceniť (4.p.), ohodnotiť (4.p.), hodnotiť (4.p.)
symbol
symbol, znak, značka
still
stále, tichý, ale
trade
obchod, obchodný, obchodovať