Level 8 Level 10
Level 9

201 - 225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
large
veľký
million
milión
must
musieť
home
domov, dom, domovina
under
pod (7.p.), dolu, pri (6.p.)
water
voda, polievať, vlhčiť
room
izba, priestor, miestnosť
write
písať (3.p., 4.p.), zapisovať (3.p., 4.p.), zápis
mother
matka, materský, tetka
area
oblasť (2.p.), priestor, zóna
national
národný, štátny
money
peniaze
story
príbeh, historka, rozprávanie
young
mladý
fact
fakt
month
(kalendárny) mesiac
different
rozdielny, rôzny, iný
lot
množstvo
study
študovať, štúdium, učiť sa
book
kniha, knižka, zošit
eye
oko
job
práca, robota
word
slovo
though
i keď, predsa len
business
obchod, obchodný podnik