Level 89 Level 91
Level 90

2226 - 2250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maker
výrobca, básnik, autor
mood
nálada, spôsob, režim
accomplish
uskutočniť, dosiahnuť, dokázať
emphasis
prízvuk, dôraz, akcent
illustrate
objasniť, ilustrovať, objasňovať
boot
topánka, čižma, päta
monitor
monitor, monitorovať, sledovať
Asian
Ázijec
entertainment
pobavenie, zábavné predstavenie, predstavenie, zábavné
bean
fazuľa, bôb, kávové zrno
evaluation
hodnotenie, ohodnotenie, vyhodnotenie
creature
tvor, bytosť, netvor
commander
veliteľ, vojvodca, príkazca
digital
digitálny, digitálna, digitálne
arrangement
zoradenie, úprava, aranžovanie
concentrate
koncentrát, sústrediť, koncentrovať
total
úhrn, celkový, úplný
usual
obvyklý, zvyčajný, obyčajný
anger
hnev, zlosť, rozhnevať
psychological
psychologický, psychologická, psychologické
heavily
husto
peak
špička, hrot, vrchol
approximately
približne, asi, cirka
increasing
stúpajúci, zaplňujúci, zväčšujúci
disorder
porucha, zmätok, neporiadok