Level 91 Level 93
Level 92

2276 - 2300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capable
schopnosť, spôsobilý, spôsobilá
nervous
nervózny, nervový, nepokojný
tourist
turista, turistický
light
svetlo, osvetlenie, lampa
toss
vrhnúť, pohodiť, hádzať
crucial
rozhodný, rozhodujúci, osudný
bury
pochovať, zakopať, zakopávať
pray
modliť sa, prosiť, snažne, prosiť
tomato
paradajka, rajčiak
exception
námietka, námietka (procesná), výnimka
butter
maslo, nátierka, lichotenie
deficit
deficit, manko, strata
bathroom
kúpeľňa, záchod, toaleta
objective
objektívny, cieľ, objektív
block
blok, skupina, blok domov
electronic
elektronický, elektronická, elektronické
ally
pripojiť sa, spojiť sa, zlúčiť sa
journey
cesta, jazda, cestovať
reputation
chýr, úcta, reputácia
mixture
zmes, miešanie, miešanica
surely
iste, určite, predsa
tower
veža, stožiar, týčiť sa
smoke
dym, fajčenie, dymiť
confront
čeliť, stáť (pred čím), stáť zoči voči
pure
čistý, číry, pravý