Level 93 Level 95
Level 94

2326 - 2350


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
retirement
odchod, výslužba, dôchodok
flag
vlajka, zástava, návesť
recovery
obnova, zotavenie, opätovné získanie
whisper
šepkať, šepot, šelest
watch
strážiť, hliadkovať, dívať sa
gentleman
džentlmen, pán, urodzený človek
corn
kukurica, pšenica, obilie
moon
mesiac (teleso), družica, luna
inner
vnútro, skrytý, vnútorný
junior
junior, mladší, juniorský
rather
radšej, skôr, vcelku
throat
hrdlo, hltan, krk
salary
plat, mzda, platový
swing
mávať (niečím), kolísanie, kolísať
observer
pozorovateľ, merač
due
daň, clo, poplatok
straight
priamy, rovný, priamo
publication
publikácia, publikovanie, uverejnenie
pretty
pekný, pekne, celkom
crop
zber, žatva, hrvoľ
dig
ryť, kopať, vykopať
strike
bodať, bodanie, bodnúť
permanent
trvalý, stály, nemenný
plant
rastlina, továreň, sadiť
phenomenon
jav, úkaz, fenomén