Level 94 Level 96
Level 95

2351 - 2375


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anxiety
túžba, starosť, nepokoj (úzkosť)
unlike
nie ako, na rozdiel od (2.p.), nepodobný (3.p.)
wet
navlhčiť, zvlhčiť, vlhký
literally
presne, doslova, bez nadsádzky
resist
odolať, odolávať, vzdorovať
convention
obyčaj, spoločenská zvyklosť, dohoda
embrace
objatie, zahŕňať (obsiahnuť), objímať
supply
dodávať, zásobovať, zásoba
assist
byť pri tom, ísť v ústrety, prispievať (aktivitou)
exhibition
výstava, ukážka, ukázanie
construct
konštruovať, zostrojiť, snovať
viewer
divák, dozorca, obhliadač
pan
panchromatický film, panoramovať, panva
consultant
konzultant, poradca, špecialista
soon
skoro, čoskoro, onedlho
line
línia, krivka, linka
administrator
správca, administrátor, vykonávateľ
date
dátum, obdobie, čas
occasionally
občas, niekedy, príležitostne
mayor
starosta, mešťanosta, primátor
consideration
úvaha, uvažovanie, premýšľanie
secure
zaistiť, zabezpečiť, zaručený
pink
ružový, ružovosť, ružová farba
estimate
odhad, určenie, stanovenie