Level 95 Level 97
Level 96

2376 - 2400


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
buck
cap, koza (telovýchovná), jeden dolár
historic
historický, pôvodný, pamätihodný
poem
báseň, spev
grandmother
babka, stará mama, babička
bind
spojiť, spájať, spojovať
fifth
piaty, pätina, päťdesiatina
constantly
konštantne, stále, neustále
enterprise
podnik, závod, podnikanie
favor
láskavosť, priazeň, náklonnosť
testing
testovanie, skúšanie, testovací
stomach
žalúdok, znášať, brucho
apparent
zjavný, zjavná, zjavné
weigh
vážiť, odvážiť, vážiť (sa)
install
inštalovať (4.p.), inštalácia (2.p.), inštalačný
sensitive
citlivý, citový, vnímavý
suggestion
návrh, sugescia, podnet
mail
pošta, poštová zásielka, zásielka (poštová)
recipe
recept (kuch.), predpis, návod
reasonable
odôvodnený, primeraný, rozumný
preparation
preparácia, zhotovenie, preparačný
wooden
drevený, meravý (pren.), ustrnutý (pren.)
elementary
základný, elementárny, jednoduchý
concert
koncert, súlad, zhoda
aggressive
útočný, agresívny, výbojný
false
nepravda, falošný, zradný