Level 96 Level 98
Level 97

2401 - 2425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intention
úmysel, zámer, odhodlanie
channel
kanál, kanálik, prieliv
extreme
extrém, krajnosť, krajná potreba
tube
trúbka, trubica, rúra
drawing
kresba, výkres, náčrt
protein
proteín, bielkovina
quit
ukončiť, prestať, skončiť
absence
absencia, neprítomnosť (2.p.), nedostatok (2.p.)
roll
váľať, váľanie, valiť
Latin
latinčina, latinská, latinské
rapidly
rýchlo, rýchle
jail
väzenie, žalár, hromadný útek z väzenia
comment
poznámka, poznámky, výklad
diversity
rôznosť, rozmanitosť, výberový príjem
honest
čestný, poctivý, počestný
Palestinian
palestínsky, Palestínec
pace
krok, chodiť, rýchlosť
employment
práca, zamestnanie, zamestnanosť
speaker
hovorca, hlásateľ, rečník
impression
dojem, impresia, vtlačenie
essay
esej, písomná práca, skúška
respondent
odpovedajúci, ten kto odpovedá, reagujúci
giant
obor, obrovský, gigant
cake
koláč, múčnik, sušienka
historian
historik, dejepisec