Level 97 Level 99
Level 98

2426 - 2450


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
negotiate
jednať, vyjednávať, dohodnúť
restore
obnoviť, renovovať, reštaurovať
substantial
podstatný, skutočný, hmotný
pop
populárny, populárna hudba, vsunúť (4.p.)
particular
jednotlivý, partikulárny, podrobnosť
specialist
špecialista, odborník, odborný lekár
origin
pôvod, počiatok, začiatok
approval
overenie, prijatý, schvaľovací
quietly
potichu, ticho
advise
radiť, poradiť, oznámiť
conventional
bežný, dohodnutý, dohovorený
drop
pád, kvapka, pokles
count
počet, výpočet, súčet
depth
dimenzia, hĺbka, výška
wealth
bohatstvo, hojnosť, blahobyt
disability
postihnutie, telesná chyba, handicap
shell
lastúra, ulita, vylúpnuť
general
generál, hlavný, celkový
criticize
kritizovať
fast
rýchly, rýchlo, postiť sa
professional
profesionál, profesionálny, odborník
effectively
efektívne, účinne
biological
biologický
onion
cibuľa
deputy
zástupca, námestník, delegát