Level 98 Level 100
Level 99

2451 - 2475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flat
byt, plocha, plochý
brand
značka, známka, druh
assure
poistiť, uisťovať, ubezpečiť
mad
pomätený, bláznivý, rozčúlený
award
udelenie ceny, cena (udelená), dostať cenu
criteria
kritéria, kritérium, merítko
dealer
dealer (2.p.), predajca (2.p.), obchodník
via
cez (4.p.), cesta, zlatá stredná cesta
utility
užitočnosť, prospešnosť, úžitkový
precisely
úplne správne!, práve!, presne
arise
vystúpiť, zdvihnúť sa, vyplynúť
armed
armovaný, armovaná, armované
nevertheless
napriek tomu, predsa len, jednako
highway
hradská, cesta, zbernica
clinical
klinický, lekársky, triezvy
routine
rutina, bežná prax, program
wage
viesť (vojnu), snažiť sa nastoliť, mzda
normally
bežne, spravidla, normálne
phrase
fráza, slovný obrat, slovné spojenie
ingredient
prísada, zložka, ingrediencia (i lek)
stake
stĺp, kôl, staviť
Muslim
Muslim
dream
sen, snívať, mať sen
fiber
vlákno
activist
aktivista