Level 2
Level 1

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Episke love
Faste ting der næsten altid optræder
Personificering
Når dyr og ting for menneskelige egenskaber
Morale
Noget teksten vil fortælle os
Modsætningsloven
Ond/god rig/fattig
Tre-talsloven
Ting sker tre gange.
Bagvægtsloven
Det sidste der sker er det vigtigste
Magiske tal
1,2,3 & 7
Flade personer
Ikke så meget viden om dem
Runde personer
Personerne har følelser og karaktertræk
Mundtlig overlevering
Historie der fortælles fra mund til mund
Faste vendinger
Når eventyret starter og slutter på en bestemt måde