1
Ready to learn
I/1.) I. szólap
2
Ready to learn
I/2.) Gyakorló - a névelők
3
Ready to learn
I/3.) Gyakorló - a mutató névmások
4
Ready to learn
I/4.) Gyakorló - a birtokos névmás
5
Ready to learn
I/5.) Mondatrész gyakorló, vegyes
6
Ready to learn
I/6.) Mondat gyakorló, ez+egyéb
7
Ready to learn
I/7.) Mondat gyakorló, ez+ABC
8
Ready to learn
I/8.) Mondat gyakorló, Ő+egyéb
9
Ready to learn
I/9.) Mondat gyakorló, Ő+ABC
10
Ready to learn
I/10.) Mondat gyakorló, ABC+egyéb
11
Ready to learn
I/11.) Mondat gyakorló, ABC+ABC
12
Ready to learn
I/12.) Mondat gyakorló vegyes
13
Ready to learn
II/1.) II. szólap
14
Ready to learn
II/2.) I a+II bc
15
Ready to learn
II/3.) Alanytábla II gyakorlat
16
Ready to learn
II/4.) A többes szám gyakorlása
17
Ready to learn
II/5.) Gyakolró - a kérdőszavak
18
Ready to learn
II/6.) Gyakorló - a melléknév középfoka
19
Ready to learn
II/7.) Gyakolró - a melléknév felsőfoka
20
Ready to learn
II/8.) Mondatrész gyakorló
21
Ready to learn
II/9.) Mondat gyakorló - ez+egyéb
22
Ready to learn
II/10.) Mondat gyakorló ez+ABC
23
Ready to learn
II/11.) Mondat gyakorló Ő+egyéb
24
Ready to learn
II/12.) Mondat gyakorló, Ő+ABC
25
Ready to learn
II/13.) Mondat gyakorló, ABC+egyéb
26
Ready to learn
II/14.) Mondat gyakorló, ABC+ABC
27
Ready to learn
II/15.) Mondat vegyes gyakolró
28
Ready to learn
III/1.) III. szólap
29
Ready to learn
III/2.) I, II a+III bc
30
Ready to learn
III/3.) Alanytábla gyakolró
31
Ready to learn
III/4.) Birtokos eset gyakorló 1.
32
Ready to learn
III/5.) Birtokos eset gyakorló 2.
33
Ready to learn
III/6.) Számok
34
Ready to learn
III/7.) Számnév gyakorló
35
Ready to learn
III/8.) Sorszámnév gyakorló
36
Ready to learn
III/9.) Időhatározó gyakorló
37
Ready to learn
III/10.) Mondatrész gyakorló
38
Ready to learn
III/11.) Gyakorló, DET, napok, dátumok
39
Ready to learn
III/12.) Létige ÉN
40
Ready to learn
III/13.) Létige TE
41
Ready to learn
III/14.) Létige Ő/EZ
42
Ready to learn
III/15.) Létige MI
43
Ready to learn
III/16.) Létige TI
44
Ready to learn
III/16.) Létige ŐK/EZEK
45
Ready to learn
IV/1.) IV. Szólap
46
Ready to learn
IV/2.) Gyakorló tárgyeset
47
Ready to learn
IV/3.) Nekem van, nekem kell + tárgyeset
48
Ready to learn
IV/4.) Módhatározó, hasonlító mondatok
49
Ready to learn
IV/5.) Gyakorló igeragozás - ÉN
50
Ready to learn
IV/6.) Gyakorló igeragozás - TE
51
Ready to learn
IV/7.) Igeragozás gyakorló Ő/EZ
52
Ready to learn
IV/8.) Igeragozás gyakorló MI
53
Ready to learn
IV/9.) Igeragozás gyakorló TI
54
Ready to learn
IV/10.) Igeragozás gyakorló ŐK
55
Ready to learn
IV/11.) Gyakorló igeragozás vegyes
56
Ready to learn
V/1.) V. szólap
57
Ready to learn
V/2.) Előljárószók, vegyes gyakorló
58
Ready to learn
V/3.) Irányok, vegyes gyakorló II.
59
Ready to learn
V/4.) Új igék, vegyes gyakorló, állító
60
Ready to learn
V/5.) Új igék, vegyes gyakorló, kérdő
61
Ready to learn
V/6.) Új igék, vegyes gyakorló, tagadó
62
Ready to learn
V/7.) Új igék, gyakorló, kérdve tagadó
63
Ready to learn
V/8.) Új igék, vegyes gyakorló
64
Ready to learn
V/9.) CAN, tud, képes valamit csinálni
65
Ready to learn
V/10.) Får lov til å..., KAN, -hat, -het, szabad
66
Ready to learn
V/11.) MÅ - kell
67
Ready to learn
V/12.) Å VILLE - akarni
68
Ready to learn
V/13.) Módbeli segédigék, vegyes gyakorló
69
Ready to learn
VI/1.) VI. szólap
70
Ready to learn
VI/2.) Elöljárószók, vegyes gyakorló I.
71
Ready to learn
VI/3.) Elöljárószók, vegyes gyakorló II.
72
Ready to learn
VI/4.) Elöljárószók, vegyes gyakorló III.
73
Ready to learn
VI/5.) Új igék, gyakorló, állító
74
Ready to learn
VI/6.) Új igék, gyakorló, kérdő
75
Ready to learn
VI/7.) Új igék, gyakorló, tagadó
76
Ready to learn
VI/8.) Új igék, gyakorló kérdve, tagadó
77
Ready to learn
VI/9.) Új igék, gyakorló vegyes
78
Ready to learn
VI/10.) VIL GJERNE - szeretne
79
Ready to learn
VI/11.) Jövő idő segédigéi - SKAL, VIL, BLI
80
Ready to learn
VI/12.) A feltételes mód jelen ideje - VILLE segéd
81
Ready to learn
VI/13.) A főnévi igenév használata
82
Ready to learn
VI/14.) Felszólító mód gyakorló TE
83
Ready to learn
VI/15.) Felszólító mód gyakorló MI
84
Ready to learn
VI/16.) Felszólító mód gyakorló TI
85
Ready to learn
VI/17.) Igeragozás, vegyes gyakolró
86
Ready to learn
VI/18.) I-VI. összefoglaló, gyakorló mondat I.
87
Ready to learn
VI/19.) I-VI. összefoglaló, gyakorló mondat II.