Level 55 Level 57
Level 56

Từ vựng (28)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
way
hướn, cách, đường đi
show
cho xem, trưng bày, cho thấy, chỉ ra, cuộc biểu diễn
anything
bất cứ thứ gì, bất kỳ điều gì
anybody
bất cứ ai, bất kỳ ai
somewhere
chỗ nào đó, nơi nào đó
supper
bữa cơm tối
after
sau, sau đây
went
đã đi
anywhere
bất cứ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào
nowhere
không nơi nào, không ở đâu
before
trước, trước đây
how many
có bao nhiêu
which
cái nào
read
đọc