Level 1 Level 3
Level 2

Perguntando


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tôi không biết nói tiếng Việt
Eu não sei falar vietnamita
Có ai đây biết nói tiếng Anh không?
Há alguém aqui que fala inglês?
Tôi không hiểu.
Eu não entendo.
Phòng tắm ở đâu?
Onde é o banheiro?
Tôi có thể chụp ảnh không?
Posso tirar uma foto?
Tôi có thể truy cập Internet ở đây không?
Aqui tem acesso à internet?
Xin anh lập lại?
Você pode repetir por favor?
Xin anh nói chậm một chút?
Você pode falar devagar?
Anh có thể viết xuống không?
Você pode anotá-la?
Anh có hiểu tôi nói gì không?
Você entendeu o que eu disse?
Tôi không biết!
Eu não sei!
Cái này là cái gì?
O que é isso?
Đừng bận tâm!
Não se preocupe!
Tôi đồng ý với anh
Eu concordo com você
Tôi nên nói thế nào?
O que eu deveria dizer?