Level 47 Level 49
Level 48

Dinheiro e finança


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hóa đơn
contas
đồng xu
moedas
carteira
thẻ tín dụng
cartão de crédito
thẻ ghi nợ
cartão de débito
ngân hàng
banco
máy đếm tiền
caixa eletrônico
bảng sao kê ngân hàng
extrato bancário
ngân hàng trực tuyến
banca online
ngân hàng di động
banco móvel
biên lai
recibo
tiền tệ
dinheiro
máy tính tiền
caixa registradora
hóa đơn
fatura
kiểm tra
cheque
thế chấp
hipoteca
vay ngân hàng
empréstimo bancário
chứng khoán
bolsa de valores
lãi suất
taxa de juros
để rút tiền
para retirar dinheiro
đổi tiền
para mudar dinheiro
để chuyển tiền
para transferir dinheiro